Normal Motor Gelişim

Normal Motor Gelişim

-(3ay )yüzükoyun kolları üzerinde başını kaldırabilir. Başını dik tutar.
-(4 ay) Destekle oturmaya başlar.
-(6 ay ) Yüzükoyun elleri üzerinde gövdesini kaldırabilir. Sırt üstü pozisyondayken yüzükoyun dönebilir. Koltuk altlarından tutunca ayakta durabilir.
-(7 ay ) Yüzükoyun pozisyonda sırt üstü dönebilir Desteksiz tek başına oturabilir.
-(9-10 ay) tutunarak ayakta durabilir emekleyebilir.
(Öncelikle çocuğu bebeği 1-12 ay) yardımla veya yardımsız yürür oturduğu yerde kendi kendine dönebilir.
(15. ay) Rahatça yürrü emekleyerek merdiven çıkar
(18.ay) koşar. Ayakta iken düşmeden oyuncak atıp tutabilir.
(21.ay) çömelebilir. Merdiven çıkabilir
(24.ay) Yardımsız merdivene inip çıkabilir.